arvasi blog 0 Takipçi | 1 Takip

ARVASİ SEYYİDLERİ Doğubeyazıt

2009-12-19 20:14:00

Arvas-i seyyidleri bağtat'ta A'lemu'l ulema(Alimlerin en alimi) lakabıyla meşhur olan Hacı Şeyh Seyyid EL Kasım Bağdadinin oğlu seyyid Muhammed Kutub'un evlatlarıdır.
Hülagu Han Bağdatı istila ettiğinde(1258) yılında aile parçalanmış.Ailenin bir kısmı Musul'a
hicret etmiştir.Daha sonra Urfa ve Bitlise oradan da Mısır'a Gitmişlerdir.
Ailenin büyük oğlu "Seyyid Molla Muhammed'de" bir süre sonra Van'a gelip şehrin güneyinde yüksek dağlar arasına bir köy kurmuş, bu köyde büyük bir ergah kurmuş ve iki katlı bir camii inşa ederek (Hakkari beyliği İbrahim Hanla birlikte oraya Arvas adını vermiştir.Kadiri tarikatına mensup olarak faaliyet gösteren ve Arvasi seyyidleri diye tanınan aile (650) yıl varlığını devam ettirerek bugüne ulaşmıştır.Ailenin soyu "İmam Cafer-i Sadık" aracalığıyla "Hz.Hüseyin'e Hz.Ali'ye oradanda Hz.Fatma(RA aracalığıyla Hz.Muhammed (S.A.S)'e dayandığı gibi Anne tarafından da "Seyyid Abdulkadir-i Geylani'ye" ulaşır.( Abdulhakim Arvasi   Arvasi seyyidleri Hacı Seyyid Kasım El Bağdadiye ulaşan soy kütüğüdür.Osmanlının son cumhuriyetinin ilk yılları döneminde yaşayan "Seyyid Muhammed Emin oğlu Abdulhalim Arvasi."
Şeyh Hamit paşanın oğlu İbrahim Arvasi ve Van müftüsü Arvasi Zade Selahaddin Arvasi tarafından osmanlıca kitabe şeklinde el yazması olarak yazılan müştereken imza altına alınan aşağıdaki belgelerden anlaşılmaktadır.
                                 Es-Seyyid Hacı Kasım El Bağdadi el müstehir A'lemul-Ulema
                                 Oğlu;es-Seyyid Muhammed el Veli-el Ma'ruf Seyyid Muhammed Kutup
                                 Arvasi Banisi,
                                 Oğlu es-Seyyid Kemaluddin,
                                 Oğlu Cemaluddin,
                                 Oğlu es-Seyyid İbrahim,
                                 Oğlu es-Seyyid Muhammed Şihabuddin,
                                 Oğlu es-Seyyid Muhammed el-ma'ru Molla Muhammed El-Veli,
                                 Oğlu es-Seyyid Abdullah,
 Oğlu es-Seyyid Abdurrahman el-ARvasi el-ma'ruf Molla Abdurrahman Hoşab'da medfundur.
Oğlu es-Seyyid Abdurrahim el-Arvasi Molla Abdurrahim el-Arvasi Bayezidde medfundur.
                                  ARVASİ Seyyidlerinin nesep Silsilesi;
(Ey Muhammed De ki;Şüphesizben, bu dini size tebliğ etmem karşılığnda sizden akrabalarımı sevmenizden başka bir ücret istemiyorum!...)(Kur'an-ı Kerim, Şura Suresi Ayet:23)
(Peygamber efendimiz şöle buyurdu"Şüphesizki ben size iki ağır emanet bıraktım:Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehli Beytim.Her ikisine sımsıkı sarılınız çünkü her ikiside Kevser Havuzunda benimle karşılaşıncaya kadar birbirinden ayrılmayacaktır)
(Müslim,Tırmizi,Nesai)

Seyyid Mahmut Arvasi Eşi Seyyide Asiye Arvasi(Abdulhekim Arvasi kızı bayezit'de mefdundur)
Seyyid Mahmut Arvasi Evlatları;
Seyyid Sabahattin Arvasi İstanbul Pendik Dolayoba m. mefdundur.(Seyyid Mahmut  oğlu)
Seyyid Fehmi Arvasi Yukarı Beyazıt m. mefdundur.(Seyyid Mahmut  oğlu)
Seyyide Fazilet Arvasi Van'da eski Van m. mefdundur.(Seyyid Mahmut kızı)
Seyyid Nejmettin Arvasi (Seyyid Mahmut oğlu)
Seyyide Fatma Arvasi (Seyyid Mahmut kızı)
Seyyid Nizamettin Arvasi(Seyyid Mahmut Oğlu);
Seyyide Melike Arvasi (Seyyid Nizamettin kızı)
Seyyid Abdulah Arvasi(Seyyid Nizamettin oğlu)
Seyyid Burak Arvasi.(Seyyid Nizamettin oğlu)
                                                                                                                                                        
                                            Seyyid Mahmut Arvasi(1923-2003)D.Beyazıt'ta mefdundur.(Seyyid abdulkadir oğlu)
                                            Eşi Seyyide Asiye Arvasi(1929-2002)D.Beyazıt'ta mefdundur
                                            Seyyid Menduh Emin Arvasi (1934-1952)." medfundur..(Seyyid abdulkadir oğlu)
                                             Seyyid Abdülkadir Arvasi (1882-1950)D.Beyazıt'ta mefdundur.(Seyyid Muhammed emin oğlu)
                                              Eşi Seyyide Hanım Arvasi)1892-1964)Beyazıt'ta mefdundur
                                     Seyyid Muhammed Emin Arvasi(1854M. H.1270Bayezit medfundur
                                             Eşi Seyyide Medine Arvasi Bayezit'te mefdundur.
                                  
                                        Seyyid Abdulaziz Arvasi M.1880 H.1297 Bayezitte mefdundur
                                        Seyyid Hacı İbrahim Arvasi M.1832 H.1248 Bayezit'temefdundur 
                                        Seyyid Abdurrahim Arvasi M1786 H.1200 Bayezit'te mefdundur                                        Seyyid Abdurrahim Arvasi Van Hoşap'tan medfundur.
                                        Seyyid Abdullah
                                        Seyyid Muhammed (Molla Muhammed El-Veli)
                                        Seyyid Muhammed
                                        Seyyid Şihabuddin
                                        Seyyid İbrahim
                                        Seyyid Cemaleddin
                                        Seyyid Kemaleddin
                                        Seyyid Muhammed Veli
                                        Seyyid Muhammed Kutup Arvasi Köyü Banisi
                                        Seyyid Hacı Kasım-ı El-Bağdadi
                                        Seyyid İzzedin Abdullah
                                        Seyyid Abdulvehap 
                                        Seyyid Hacı Kasım
                                        Seyyid Abdulcebbar
                                        Seyyid Cemaleddin
                                        Seyyid Haydar
                                        Seyyid Abdullah
                                        Seyyid Hacı Kasım
                                        Seyyid Ebu'l Hasan
                                        Seyyid Ebu Ali et-Tahir
                                        Seyyid Abdullah
                                        Seyyid Mansur 
                                        Seyyid Abdulaziz
                                        Seyyid Enzar 
                                        Seyyid Muiz
                                        Seyyid Ahmet
                                        Seyyid İsmail
                                        Seyyid Murad
                                        Seyyid Mehdi
                                        Seyyid Abdullah
                                        Seyyid Hasan
                                        Seyyid Muhammed 
                                        Seyyid Hasan 
                                        Seyyid Ali
                                        Seyyid Muhammed
                                        Seyyid Ali el-Cevvad
                                        Seyyid Musa
            
         İMAM ALİ ER-RIZA Ehlibeytint 8.imamı 
         İmam Musa El-Kazım ehlibeytin 7.imami
         İmam Cafer Es-Sadık Ehlibeytin 6. imamı
         İmam Muhammed el-bakır ehlibeytin 5. imamı
         İmam Ali Bin Hüseyin
         Zeynel Abidin
         Ehlibeytin 4.imamı
         İmam Hüseyin Bin Ali-Ra Ehlibeytin 3.imamı
        ANNE TARAFINDAN;
        a)Hz.Fatma (RA)
        b)Hz.Muhammed(S.A.S)
        c)Abdullah
        d)Abdulmuttalip
        BABA TARAFINDAN;
      EMİRU'L-MÜ'MİNİN HZ.ALİ(EHL-İ BEYT'İN 1.İMAMI)
                                          Ebu Talip
                                          Abdulmuttalip
                                          Haşim
                                          Abdulmenaf
                                          Kusay
                                          Kilab
                                          Mürre
                                          Ka'b
                                          Lüeyy
                                          Galib
                                          Fihr
                                          Malik
                                          Nadr
                                          Kinane
                                          Huzayme
                                          Mudrike
                                          İlyas
                                          Muddarr
                                          Nızar

                                          Maad
                                          Adnan
                                          Udde
                                          Uded
                                          Hz.Elyas(A.s)
                                          El-Humeysa
                                          Yeşceb
                                          Bent
                                          Secacel
                                          Hamel
                                          Haydar
                                          Hz.İsmail(A.s)
                                          Hz.İbrahim(A.s)
                                          Şemarih
                                          Nafur
                                          Saruh
                                          Er'un
                                          Faliğ
                                          Ğabir
                                          Şaliğ
                                          erfahşed
                                          Sam
                                          Hz.Nuh(A.s)
                                          Kemek
                                          Mutuveşeleh
                                          Ahnuh
                                          Bered
                                          Mehlail
                                          Keynan
                                          Yaneş
                                          Hz.Şis(A.s)
                                          Hz.Adem(A.s)

 

 

 

 

 

iletişim adresi mail,msn: ervas_09@hotmail.com

3865
0
0
Yorum Yaz